Rezydencja Eger, Kazimierz Dolny
, Kazimierz Dolny
Przyjazd
Wyjazd

Regulamin rezerwacji

 1. Strona główna
 2. Oferty
 3. Regulamin rezerwacji

Regulamin rezerwacji i  płatności za pobyty w Rezydencji Eger

Warunki ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zgodnie, z którymi można dokonać rezerwacji pobytu w pokojach hotelowych we wszystkich standardach, w ramach ofert i pakietów proponowanych przez Rezydencję Eger w Kazimierzu Dolnym. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu. Umowa o świadczenie usług krótkotrwałego zakwaterowania pomiędzy Gościem a Rezydencją Eger w Kazimierzu Dolnym zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji na stronie: www.rezydencjaeger.pl.
 2. Zawarta umowa obejmuje wynajem pokoju hotelowego ze śniadaniem – bez dojazdu.
 3. Wynajmującym  pokoje do zakwaterowania może być tylko osoba pełnoletnia.
 4. Pobyt dzieci do lat 3 jest bezpłatny, jeżeli  dziecko śpi z dorosłym opiekunem lub we własnym łóżeczku, które nie wymaga dodatkowego kompletu pościeli i ręczników. Na każdego opiekuna może przypadać tylko jedno dziecko, którego pobyt jest bezpłatny. W momencie kiedy liczba dzieci uprawnionych do bezpłatnego pobytu przekracza liczbę opiekunów ich pobyt automatycznie liczony jest jako pobyt odpłatny.

Rezerwacja

 1. Rezerwacji pokoi hotelowych w Rezydencji Eger można dokonać poprzez: 

1) system rezerwacji on-line na stronie internetowej www.rezydencjaeger.pl

2) wysłanie zapytania na adres email: rezerwacja@rezydencjaeger.pl

3) portal rezerwacyjny booking.com  na zasadach określonych przez ten portal

4) w wyniku rozmowy telefonicznej na nr +48 601 500 855 i po otrzymaniu ze strony Rezydencji Eger „szansy pobytowej” wraz instrukcją dokonania zakupu lub sms, jeśli rezerwacja dokonywana jest w dniu przyjazdu.

 1. Dokonując rezerwacji Gość zobowiązany jest podać następujące dane: 
  - datę rozpoczęcia i zakończenia pobytu,
  - rodzaj pokoju hotelowego będącego przedmiotem rezerwacji,
  - ilość osób,
  - imię i nazwisko,
  - numer telefonu,
  - adres e-mail.
 2. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Rezydencję Eger w Kazimierzu Dolnym. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji
  i płatności, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji zgodnie z przepisami ustawy
  o ochronie danych osobowych.

Rodzaje rezerwacji

 1. W zależności od terminu dostępne są różnego rodzaje rezerwacji:

1)„OFERTA ELASTYCZNA”  (CENA DNIA) -  jest to oferta gwarantująca możliwość bezpłatnej anulacji w terminie do 2 dni przed przyjazdem. W celu zagwarantowania rezerwacji wymagane jest podanie danych karty kredytowej lub dokonanie przedpłaty (zadatku) w wysokości 50% wartości rezerwacji za pośrednictwem systemu płatności online. W przypadku odwołania rezerwacji do 2 dni przed datą rozpoczęcia pobytu wpłacona przedpłata zostanie zwrócona w terminie 7 dni od daty zgłoszenia anulowania rezerwacji. W przypadku anulowania rezerwacji po tym terminie lub nie pojawienia się Gościa w obiekcie,  wtedy w dniu przyjazdu obiekt obciąży Gościa w wysokości 50% wartości rezerwacji poprzez pobranie z karty kredytowej lub zatrzymuje wpłacony zadatek w wysokości 50% wartości rezerwacji.

2)„OFERTA BEZZWROTNA” – jest to oferta bez możliwości bezpłatnego odwołania rezerwacji o cenie niższej niż "OFERTA ELASTYCZNA”. Do złożenia rezerwacji wymagana jest wpłata 100% wartości za cały pobyt z góry, za pośrednictwem systemu płatności online. W przypadku anulowania rezerwacji lub nie pojawienia się Gościa w obiekcie w zaplanowanym terminie pobytu - wpłacona kwota rezerwacji przepada. Rezydencja Eger nie dokonuje zwrotów tytułem rezygnacji z rezerwacji lub pobytu w systemie zakupu „OFERTY BEZZWROTNEJ”.

3)„OFERTY SPECJALNE - PAKIETY”  - oferty pobytów sprzedawane sezonowo w związku z ważnymi okazjami, np. Zaręczyny, Sylwester. W ramach Pakietu Gość rezerwuje pobyt na określoną z góry liczbę noclegów wraz  z dodatkami opisanymi w ofercie. Do złożenia rezerwacji wymagana jest wpłata 100% wartości za cały pobyt z góry, za pośrednictwem systemu płatności online. W przypadku anulowania rezerwacji lub nie pojawienia się Klienta w obiekcie w zaplanowanym terminie pobytu - wpłacona kwota rezerwacji przepada. Rezydencja Eger nie dokonuje zwrotów tytułem rezygnacji z rezerwacji lub pobytu w ramach pakietu.

4)REZERWACJA TELEFONICZNA – rezerwacja pobytu dokonywana jest telefonicznie na nr +48 601 500 855, wyłącznie w dniu przyjazdu do Rezydencji Eger. Po złożeniu rezerwacji Gość otrzymuje z Rezydencji sms potwierdzający jej dokonanie. Opłatę za pobyt Gość uiszcza na miejscu przy meldunku, najpóźniej do godziny 21.00 gotówką lub kartą płatniczą.

5)REZERWACJA WSTĘPNA dla GRUP – rezerwacja dokonywana w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Gości dotyczące organizacji przyjęcia okolicznościowego lub organizacji szkolenia z noclegiem. Rezerwację taką Rezydencja Eger będzie utrzymywała w swoich zasobach nie dłużej niż do dnia wyznaczonego przez Rezydencję w wysłanej do Gości wraz z wyceną ofercie (max. do 7 dni od daty wysłania oferty przez obiekt).

      2. W weekendy oraz w w weekendy wydłużone poprzez święta Rezydencja oferuje  wyłącznie pobyty na min. 2 doby.

Vouchery

 1. Voucher jest to dokument, który uprawnia jego posiadacza do korzystania z oferty usług świadczonych przez Rezydencję Eger na określonych zasadach i określoną wartość.
 2. Voucher uprawnia do skorzystania z oferty określonej na podstawie niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego. Numer identyfikacyjny znajduje się u góry Vouchera, jako pierwszy wers. Nie ma możliwości zmiany numeru, jest on podstawą do określenia ważności oraz warunków korzystania z Vouchera.
 3. Voucher zostaje wystawiony i przesłany drogą elektroniczną, po uprzednim uregulowaniu kwoty całkowitej.
 4. Rodzaje Voucherów oferowanych przez Rezydencję Eger:

1) Voucher Kwotowy – określa wartość możliwą do wykorzystania na usługi (noclegowe lub/i gastronomiczne) w Rezydencji Eger.

2) Voucher Pobytowy – określa zasady pobytu dla określonej ilości osób, w określonym standardzie pokoju, do wykorzystania w określonym terminie i za określoną kwotę.

3) Voucher Restauracyjny - określa wartość możliwą do wykorzystania na usługi  gastronomiczne w Rezydencji Eger.

4) Voucher Refundacyjny COVID-19 – dostępny w czasie obowiązującego zagrożenia epidemicznego w związku z COVID-19. Voucher jest proponowany Gościom w zamian za pobyt, który się nie odbył w Rezydencji z powodu zamknięcia przez rząd RP działalności hotelarskiej i gastronomicznej w związku z epidemią koronawirusa. Wartość na jaką wystawiony jest  Voucher Refundacyjny COVD-19 równa się wartości utraconego pobytu z powodu pandemii koronawirusa.

 1. Wszystkie Vouchery są ewidencjonowane przez Recepcję Rezydencji Eger.
 2. Nabywcą Vouchera może być każda osoba pełnoletnia.
 3. Voucher jest wystawiany na „Okaziciela”, więc osoba kupująca może go podarować komukolwiek w ramach prezentu. Użytkownikiem Vouchera jest więc Nabywca lub Obdarowany, tj. osoba, która otrzymała Voucher w prezencie.
 4. Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 5. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Vouchera na obowiązujących go zasadach i promocjach określonych według nr identyfikacyjnego.
 6. Voucher nie jest środkiem płatniczym i nie może być wymieniony na gotówkę lub inne wartości materialne.
 7. Voucher jest wykorzystany jednorazowo w całości bez możliwości podziału.
 8. Ważność Vouchera: 

1) Vouchery: Pobytowy, Kwotowy, Restauracyjny ważne są przez okres 6 miesięcy od daty ich zakupu,

2) Voucher Refundacyjny  COVID-19 ważny jest 1 rok od daty przyjazdu pierwotnej rezerwacji,

3) data ważności Voucherów nie ulega przedłużeniu, Vouchery po terminie ważności nie będą realizowane a środki, za które dokonano zakupu Vouchera  nie podlegają zwrotowi,

4) Rezydencja Eger nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony po jego przekazaniu Nabywcy. Nabywcy lub Użytkownikowi Vouchera nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Rezydencji Eger z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera.

 1.  Zasady korzystania z Voucherów:

1) Vouchery: Pobytowy, Kwotowy, Restauracyjny można zamówić tylko przez stronę Rezydencji Eger, natomiast Voucher Refundacyjny COVID-19 zamawiany jest drogą elektroniczną na adres: rezerwacja@rezydencjaeger.pl.

2) Pobyt w ramach Vochera należy zarezerwować poprzez Recepcję Rezydencji Eger, wysyłając zapytanie dotyczące dostępności pokoi w  interesującym Gości terminie na adres email: rezerwacja@rezydencjaeger.pl. Pobyty zakupione przez inne portale rezerwacyjne (np. Booking.com) nie będą rezalizowane w ramach zakupionych lub otrzymanych Vocherów.

3) Rezydencja Eger nie tworzy Voucherów z pobytów zamówionych u innych pośredników (np. Booking.com).

4) Zakupiony Voucher nie podlega zwrotowi.

5) Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wartością Vouchera a ostateczną kwotą rozliczenia za pobyt gotówką lub kartą płatniczą.

6) W przypadku, gdy wartość usługi noclegowej lub restauracyjnej jest niższa niż wartość Vouchera, kwotę niewykorzystaną Gość Rezydencji Eger może przeznaczyć np. na przedłużenie pobytu w hotelu lub na zakup dodatkowej usługi w Restauracji.

7) Warunkiem realizacji Vouchera jest potwierdzenie rezerwacji w Rezydencji Eger na adres e-mail:  rezerwacja@rezydencjaeger.pl.

8) Zmiana raz wybranego terminu rezerwacji w ramach Voucherów: Pobytowego, Kwotowego, Restauracyjnego musi być dokonana z 5-dniowym wyprzedzeniem, drogą e-mailową na adres: kontakt@rezydencjaeger.pl. W innym przypadku Voucher traci ważność. Zmiany takiej rezerwacji Użytkownik Vouchera może dokonać tylko jeden raz. Nowy termin pobytu Użytkownik  realizuje w okresie 6 miesięcy liczonych od pierwszego dnia pobytu, który nie doszedł do skutku. W sytuacji zmiany cennika usług hotelowych obowiązuje  dopłata do aktualnie obowiązujących cen.

9) Wyboru terminu pobytu w ramach otrzymanego Vouchera Refundacyjnego COVID-19 Użytkownik dokonuje jednorazowo.

10)Vouchery nie łączą się z innymi promocjami i nie mogą być realizowane w okresach Świąt, Sylwestra, długich weekendów, Festiwalu Dwa Brzegi oraz podczas ofert specjalnych.

11) Rezydencja Eger ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera, w przypadku gdy:

 • upłynął termin ważności Vouchera,
 • uszkodzenie Vouchera uniemożliwia odczytanie danych zapisanych na Voucherze,
 • nie dokonano wcześniejszej rezerwacji pobytu, w przypadku Voucherów Pobytowych i Kwotowych,
 • w Rezydencji Eger nie ma wolnych pokoi we wskazanym przez Użytkownika terminie.
 1. Wszelkie nieprawidłowości oraz błędy w treści, zasadach i numerze identyfikacyjnym na Voucherze należy zgłosić na wskazany przez Rezydencję Eger adres e-mail: kontakt@rezydencjaeger.pl w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania Vouchera przez Nabywcę.
 2. Voucher należy pozostawić w Recepcji podczas meldunku w Rezydencji Eger lub realizacji w Restauracji.
 3. Rozliczenia i reklamacje voucherów:

1) Nabywca w chwili zakupu Vouchera otrzymuje paragon lub fakturę VAT.

2) wszelkie reklamacje związane z zakupem towaru i/lub usługi przy użyciu Vouchera będą rozpatrywane przez Rezydencje Eger na wniosek Nabywcy lub Użytkownika, po złożeniu pisemnej reklamacji,

3) podstawą uznania reklamacji towaru lub usługi jest paragon lub faktura VAT wydana przy zakupie Vouchera.

Płatności

 1. W celu potwierdzenia rezerwacji i opłacenia pobytu a także zakupu Vouchera Gość może wybrać jedną z następujących form płatności:

1) Płatność on-line za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24.pl. Serwis Przelewy24.pl umożliwia realizację płatności za pomocą karty kredytowej lub przelewu internetowego. Decydując się na tę opcję płatności Gość zostanie automatycznie przekierowany do systemu Przelewy24.pl. W kolejnych krokach klient zostanie poproszony do wyboru swojego banku lub karty kredytowej a następnie przekierowany na stronę swojego banku w celu ukończenia płatności. Szczegółowe informacje o płatnościach za pośrednictwem Przelewy24.pl znajdują się w Regulaminie pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin/.  Zaksięgowanie wpłaty trwa zazwyczaj od kilku do kilkunastu minut.

2) Płatność on-line kartą płatniczą w eCard (w ramach systemu Przelewy24) - płatności przy użyciu kart płatniczych są wygodne i szybkie dla kupującego. Wystarczy podanie danych karty płatniczej i zatwierdzenie płatności. W celu zapewnienia bezpieczeństwa procesu płatności, eCard spełnia wszelkie restrykcyjne wymogi.

3) Płatność Blikiem (w ramach systemu Przelewy24) - forma płatności, która opiera się na wykorzystaniu aplikacji mobilnej. Aby korzystać z BLIK należy mieć konto w banku, w którym ta usługa jest dostępna oraz zainstalować na smartfonie aplikację mobilną banku.

4) Płatność przelewem na konto -  możliwa jest wyłącznie w przypadku REZERWACJI TELEFONICZNEJ, po uzyskaniu ze strony Rezydencji Eger danych do przelewu na podany wcześniej adres e-mail.

 1. Brak wpłaty za pobyt w wysokości 50% lub 100% jego wartości  (zgodnie z zasadami obowiązującymi dla poszczególnych ofert, w oparciu o zapisy niniejszego Regulaminu) w wyznaczonym terminie oznacza odstąpienie od umowy oraz automatyczne anulowanie rezerwacji.

Anulowanie, Zmiana terminu rezerwacji

 1. Anulowanie rezerwacji zależne jest od typu wybranej rezerwacji.
 2. Anulowanie rezerwacji musi mieć formę pisemną -adres e-mail: rezerwacja@rezydencjaeger.pl pod rygorem nieważności.
 3. Zmiana terminu rezerwacji jest możliwa za zgodą Rezydencji Eger, po spełnieniu łącznie wszystkich trzech przesłanek:  

              1) wystąpienie wyjątkowych okoliczności, o których mowa poniżej (w pkt 6), uniemożliwiających przyjazd Gościa;

              2) udokumentowanie zaistnienia okoliczności wyjątkowych, uniemożliwiających Gościom przyjazd w ramach rezerwowanego pobytu,;  

              3) możliwości dokonania zmiany, tj. dostępności  nowego terminu oraz dostępności pokoi o standardzie nie niższym niż rezerwowany pierwotnie.

      4. Zwrot środków z tytułu anulowania rezerwacji lub zamiana wartości odwoływanego pobytu na Voucher Refundacyjny – COVID-19 są możliwe tylko w przypadku zaistnienia okoliczności                wyjątkowych.

      5. Nowy termin pobytu realizowany jest w okresie 6 miesięcy liczonych od pierwszego dnia pobytu, który nie doszedł do skutku (nie dotyczy pobytów w ramach Vocherów Refundacyjnych COVID-19 i „Ofert elastycznych”) .

      6. Katalog okoliczności wyjątkowych, tj. nagłych sytuacji losowych, których wcześniej nie można było przewidzieć, branych pod uwagę przez Rezydencję przy zmianie terminu lub zwrocie środków oraz sposób ich dokumentowania:

1) śmierć Gościa lub jego współmałżonka, członka najbliższej rodziny lub opiekuna. Poprosimy o przedstawienie jednego z poniższych dokumentów:  - akt zgonu, - nekrolog, - raport policji. Możliwe działanie Rezydencji: bezkosztowa zmiana terminu (w miarę dostępności) lub zwrot środków;

2) nieoczekiwana poważna choroba lub uraz Gościa bądź osoby biorącej udział w podróży. Poprosimy o przedstawienie zwolnienia lekarskiego potwierdzającego, że dana osoba nie może podróżować z powodu nieoczekiwanej, poważnej choroby. Zwolnienie należy przedstawić do 7 dni od momentu anulowania. Data wystawienia zwolnienia lekarskiego musi być późniejsza niż  od data dokonania rezerwacji. Wcześniejsze okoliczności znane użytkownikowi w chwili rezerwowania nie będą brane pod uwagę przez obiekt. Możliwe działanie Rezydencji: bezkosztowa zmiana terminu (w miarę dostępności) lub zwrot środków;

3) obowiązki wynikające z pełnienia przez Gościa funkcji publicznej, w tym pracy ławnika, ograniczeń w podróży, wezwania do sądu lub powołania do wojska. Poprosimy o przedstawienie zaświadczenia z datą wystawienia późniejszą niż data dokonania rezerwacji. Na dokumencie musi być imię i nazwisko osoby, której to zobowiązanie dotyczy. Możliwe działanie Rezydencji: bezkosztowa zmiana terminu (w miarę dostępności).

4) nieoczekiwane uszkodzenia mienia, prace konserwacyjne lub w większe awarie, które mogą zagrażać bezpieczeństwu. Nie obejmuje to zaplanowanych remontów. Poprosimy o przedstawienie następujących dokumentów i informacji: - dowód na to, że naprawa jest w toku, - informacja o przewidywanym czasie trwania naprawy, -faktura za wykonane naprawy, - zdjęcia awarii. Możliwe działanie Rezydencji: bezkosztowa zmiana terminu (w miarę dostępności);

5) nieoczekiwane awarie, nagłe prace konserwacyjne lub problemy z udogodnieniami w Rezydencji Eger, które mogą zagrażać bezpieczeństwu Gości lub które uniemożliwiają korzystanie z podstawowych udogodnień, np. bieżącej wody w terminie zaplanowanego przez gości pobytu. Możliwe działanie Rezydencji: zwrot środków;

6) problemy z transportem, przez które Gość nie będzie mógł dotrzeć na miejsce, w tym zamknięte drogi lub anulowanie lotu, gdy nie ma innych możliwości transportu. Ta okoliczność obejmuje zamknięcie dróg lub lotniska z powodu klęsk żywiołowych, np. trzęsienia ziemi lub silnych burz. Poprosimy o przedstawienie zaświadczenia o zamknięciu drogi lub odwołaniu lotu i innych dokumentów potwierdzających, że podróż do miejsca docelowego nie jest możliwa. Możliwe działanie Rezydencji: bezkosztowa zmiana terminu (w miarę dostępności) lub  zwrot środków;

7) odwołanie pociągu, autobusu lub promu i brak innych połączeń tego samego dnia. Poprosimy o przedstawienie dokumentacji, z której jasno wynika, że danego dnia przewoźnik nie świadczył swoich usług. Może to być zrzut ekranu strony internetowej przewoźnika lub link do jego oświadczenia.  Możliwe działanie Rezydencji: bezkosztowa zmiana terminu (w miarę dostępności);

8) odwołanie rezerwacji przez Rezydencję Eger -   Rezydencja zwraca środki wpłacone przez Gości na poczet pobytu;

9) pobyt Gości na kwarantannie – w związku z podejrzeniem zarażenia się Gości wirusem SARS CoV-2,  zdiagnozowaną chorobą COID-2019 lub  kontaktem z osobą zakażoną koronawirusem. Poprosimy o przedstawienie: - zaświadczenia o pobycie na kwarantannie z Sanepidu, - zwolnienia lekarskiego, - wydruku z konta na PUE ZUS, - raportu policji. Dokumenty te muszą być z datą wystawienia późniejszą niż data dokonania rezerwacji. Możliwe działanie Rezydencji:  wydanie Vouchera Refundacyjnego, ważnego 1 rok od daty przyjazdu pierwotnej rezerwacji;

10) Zamknięcie działalności hotelarskiej i gastronomicznej przez rząd RP na terenie kraju lub w miejscu zarejestrowania i prowadzenia działalności przez Rezydencję Eger, w związku z zagrożeniem epidemicznym spowodowanym COVID-19 – jeżeli pobyt Gości przypada na okres „rządowego lock down’u”, Rezydencja przesyła Voucher Refundacyjny ważny 1 rok od daty przyjazdu pierwotnej rezerwacji lub dokonuje zwrotu środków.

   7.Rezydencja zastrzega, że zmiana terminu pobytu nie może narażać hotelu na straty, a postulat Gościa co do zmiany terminu pobytu w żaden sposób nie jest dla obiektu wiążący.

   8. Rezydencja zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian terminu pobytu jeżeli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe. W przypadku rezygnacji z rezerwacji z powodu braku możliwości dokonania zmian i jednoznacznym z tym odstąpieniem od umowy, odwołanie rezerwacji realizowane jest zgodnie z zasadami obowiązującymi dla danego rodzaju rezerwacji.

   9. Anulowanie rezerwacji dokonanej za pośrednictwem Booking.com odbywa się na zasadach określonych na stronie tego pośrednika.

  10. W przypadku skrócenia pobytu przez Gościa, Rezydencja nie zwraca kosztów jednostronnego odstąpienia od zawartej umowy.

  11. Umowa, którą stanowi zamówienie z potwierdzeniem rezerwacji - wygasa w dniu wyjazdu Gościa z Rezydencji, nie później niż w terminie podanym w zamówieniu.

Apartament zastępczy

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować, Rezydencja Eger zobowiązuje się do udostępnienia innego pokoju o tym samym lub wyższym standardzie niż pierwotnie zarezerwowany. W przypadku braku wolnego apartamentu czy pokoju zastępczego Rezydencja Eger ma prawo anulować rezerwację. W takim przypadku kwoty wpłacone przez Gościa podlegają natychmiastowemu zwrotowi z potrąceniem kwot należnych za usługi już wykonane.

Procedura reklamacji

 1. Gość ma prawo do korzystania z prawa do reklamacji usługi i dochodzenia roszczeń z tego tytułu, stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa. 
 2. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres firmy: Rezydencja Eger, ul. Czerniawy 53B,
  24-120 Kazimierz Dolny.
 3. Reklamacja powinna zawierać następujące dane Gościa: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail podany przy rezerwacji oraz opis problemu, jaki pojawił się w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez rezydencje Eger.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w  kolejności zgłoszeń.
 5. Reklamacje rozpatrzone zostaną w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana Gościowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej lub adres pocztowy niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.
 6. Odpowiedź zostanie przesłana w takiej samej formie, w jakiej została złożona reklamacja.
 7. W przypadku, gdyby informacje podane w reklamacji wymagałyby uzupełnienia, Rezydencja Eger przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Gościa z prośbą o ich uzupełnienie w wyznaczonym terminie na rozpatrzenie reklamacji. W takim przypadku, 14-dniowy  termin, biegnie od momentu otrzymania uzupełnionej reklamacji przez Rezydencje Eger.

Postanowienia końcowe

 1. Rezydencja Eger zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Gości, Nabywców i/lub Użytkowników Voucherów.  Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Rezydencję Eger, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu.
 2. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Rezydencji Eger, pod adresem: /oferty/regulamin oraz w Recepcji Rezydencji Eger. Hotel ma obowiązek udostępnienia Regulaminu na każde jego żądanie Gości.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Oferty specjalne

Szczęście w prezencie - Vouchery Kwotowe
od 100 /szt.
od 100 /szt.

Szczegóły oferty

Szczęście w prezencie - Vouchery Kwotowe

Voucher Pobytowy
od 300 /szt.
od 300 /szt.

Szczegóły oferty

Voucher Pobytowy

Smaki Węgier - Voucher Restauracyjny
od 200 /szt.
od 200 /szt.

Szczegóły oferty

Smaki Węgier - Voucher Restauracyjny

Sylwester i Nowy Rok
od 315 /noc
od 315 /noc

Zapraszamy do Kazimierza Dolnego na powitanie Nowego 2024 roku, w niezapomnianej atmosferze i tak jak Państwo lubią. Mogą Państwo wziąć udział ze ...

Szczegóły oferty

Sylwester i Nowy Rok

Dwie doby z HB
od 225 /noc
od 225 /noc

Zapraszamy Państwa do naszej Rezydencji na dwudniowy pobyt, w trakcie którego zapewniamy wypoczynek w komfortowych pokojach, śniadania i obiadokolacje ...

Szczegóły oferty

Dwie doby z HB

Kazimierski Romantyzm
od 378 /noc
od 378 /noc

Każda okazja jest dobra, by spędzić wspólny, romantyczny czas w naszej Rezydencji i w Kazimierzu Dolnym. Gwarantujemy Państwu pobyt w designerskim ...

Szczegóły oferty

Kazimierski Romantyzm

Jesienne rozgrzanie
od 211 /noc
od 211 /noc

Jesień w Kazimierzu Dolnym mieni się ciepłymi kolorami. To czerwień jarzębiny, pomarańcz szeleszczących liści, brąz smakowitych grzybów. Poczujcie ...

Szczegóły oferty

Jesienne rozgrzanie

Wielkanoc 2024
od 342 /noc
od 342 /noc

Wielkanoc 2024 w Kazimierzu Dolnym to bardzo dobry wybór! Serdecznie zapraszamy do spędzenia kilku dni w Świątecznej, rodzinnej i spokojnej atmosferze.

Szczegóły oferty

Wielkanoc 2024

Pięciodniowy Wypoczynek
od 171 /noc
od 171 /noc

Jeżeli lubicie Państwo aktywny wypoczynek czy też cudowne leniuchowanie, świetnie się składa. Rezydencja Eger to wspaniałe miejsce wypadowe na wycieczki ...

Szczegóły oferty

Pięciodniowy Wypoczynek

CITY BREAK
od 171 /noc
od 171 /noc

Zapraszamy Państwa do spędzenia wakacji w Kazimierzu Dolnym. Wolny czas w Kazimierzu to pikniki na świeżym powietrzu, wystawy, galerie artystyczne ...

Szczegóły oferty

CITY BREAK

Zatrzymaj czas
od
od

Pakiet dedykowany osobom potrzebującym wyciszenia i spokoju . Proponujemy dwudniowy pobyt w wybranym przez siebie pokoju. Polecamy spacery urokliwymi ...

Szczegóły oferty

Zatrzymaj czas

Zaręczyny
od 171 /noc
od 171 /noc

Czego potrzebujesz do idealnych zaręczyn ? Z przyjemnością pomożemy Panom w realizacji niezapomnianych zaręczyn, a wszystko w dyskretnej atmosferze ...

Szczegóły oferty

Zaręczyny

Oferta bezzwrotna
od 171 /noc
od 171 /noc

Idealna oferta cenowa dla Gości pewnych swoich planów.

Szczegóły oferty

Oferta bezzwrotna

Cena dnia - oferta elastyczna
od 190 /noc
od 190 /noc

Oferta gwarantująca wygodę w planowaniu podróży, dzięki elastycznym warunkom anulacji.

Szczegóły oferty

Cena dnia - oferta elastyczna

Zobacz wszystkie oferty

ul. Czerniawy 53 b
24-120 Kazimierz Dolny, Polska

Zobacz na mapie
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij